LẮP ĐẶT GƯƠNG DÁN TƯỜNG TẠI QUẬN 6 – TP.HCM

Gương ghép dán tường trang trí tại quận 6.
Sử dụng gương Việt Nhật chất lượng cao, các tấm gương nhỏ mài xiết cạnh ghép lại với nhau.